TurkCoder.TK
Eğitim Programımız | Ataşehir Bil Anadolu Lisesi
+90 216 3151517-18

Sosyal Medyada Biz}

Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

  Tadımlık Üniversite Projesi “İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğiyle öğrencilere gerçek üniversite deneyimini lise çağında yaşatmak amacıyla fakülte ortamında demo dersler sunarak öğrencilerimizi en doğru meslek seçimine yönlendirmeyi hedefliyoruz.”

 

Lise Yaz Okulu – “10 ve 11. sınıf öğrencilerinin üniversite hayatına hazırlanmalarını, çeşitli meslek dallarını tanımalarını ve sosyal ve kültürel alanda entelektüel bir bakış açısına sahip olup kendilerini geliştirmelerini hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Lise Yaz Okulunda üniversitemizin uzman akademisyen kadrosu tarafından eğitim verilecektir.”

  Robotik Yazılım Kodlama – “21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmek için sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayan disiplinler arası etkileşim açısından da faydalı olacak bir robotik yazılım ve kodlama eğitimi programı uygulamaktayız.”    

 

Yabancı Dil Kulüp ve Laboratuvar Çalışmaları – “Yaz okulları dil kampları, yabancı dil kulüp çalışmaları, Active Learn Ödev sistemi, Active Learn E-Reader Programı, My English Lab dijital öğrenme platformu, özgün ve zengin kaynaklarla desteklenen yabancı dil öğretim modelimizle geleceğin liderleri ile dünyanın dilini konuşuyoruz.”

  Dikkat Güçlendirme Dersleri – “Çeşitli egzersizlerle beyindeki 27 farklı algı merkezini hayata geçirerek çocuklarımızdaki dikkatin devamlılığını sağlamayı, odaklanmayı artırmayı, öğrenme güçlüğüne olumlu yönde etki etmeyi amaçlayan derslerimiz her yaş grubu için ayrı ayrı tasarlanmıştır.”

 

5N1K Aktif ve Dijital Tam Öğrenme Yöntemi – “Dijital ortamda eğitim desteği sağlayan yayınlarımızla evinizde de okul formunda çalışma sağlarken araştırma sorgulama temelli 5N1K modeli ile analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerinizi geliştireceksiniz.”

  Online ders modeli (Flipped Classroom) – “Öğrencinin istediği yerde dersi online olarak izleyebilmesini, derse hazırlıklı gelmesini, ders içinde teorik bilgi ile değil deney ve gözlemle öğrenip daha keyifli ve aktif bir katılım sağlamasını kolaylaştıran Flipped Classroom eğitim modeli teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak çocuklarımızın derse olan ilgisini artıracak ve başarıyı kaçınılmaz kılacaktır.”

 

Sanat ve Spor Programları – “Sanat ve sporu eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gören okulumuz her alanda spor ve sanat faaliyetlerini desteklemektedir.”

 

  Sosyal Kulüpler – “Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmasını sağlamayı hedefleyen her yaş ve sınıf düzeyine uygun sosyal kulüplerimizin yıl boyunca aktif olarak çalışması sağlanmakta ve bu çalışmaları kulüp öğretmenlerimizce ulusal ve uluslararası faaliyetlerle desteklenmektedir.”

 

Ölçme Değerlendirme – “İleri ölçme teknikleri ve üst düzey değerlendirme yöntemlerimizle öğrencilerimizin başarısı ile bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerisini bütüncül olarak ölçmeyi hedefliyoruz.”

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi – “Bireysel çalışmalar, Veliye yönelik çalışmalar, öğrenci tanıma çalışmaları ve mentorluk olarak 4 ana başlıkta yürüttüğümüz rehberlik ve psikolojik danışmanlık sistemimizde kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyan, hayatını yönlendirebilen, kendiyle ve çevresiyle barışık, çözüm odaklı, hoşgörü ve sorumluluk sahibi olan “SAĞLIKLI VE MUTLU” bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”     

 

Stem Eğitimi – “Tüm dünyadan eğitimde en önemli rolü oynayan STEM eğitimi, ülkemizde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim ÜYesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz öncülüğünde yürütülmektedir. Programın amacı 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bilim insanlarını, temel bilimcilerini ve mühendislerini yetiştirerek küresel ekonomye yön verecek lider bir ülke yaratmaktır.”

  Yetenek Haritası Projesi – “Sınav odaklı değil yetenek odaklı bir eğitim anlayışı ile öğrencilerimizin içindeki potansiyel yeteneği ortaya çıkarmayı ve 8 farklı yetenekten hangisi ya da hangilerini daha baskın kullandıklarını saptayıp bu yönde gelişmelerini sağlamayı hedefliyoruz.”

 

Bil Atölye – “Bİl kolejlerinde sınav hazırlıkları 9. sınıftan başlar. Zengin yayın ve deneme ağımız, öğrenci ihtiyaçlarını merkeze alarak Bil Atölyelerinde sistematik şekilde güncellenir ve hazırlanır.”

 

  OKU-BİL – “1993 yılında MEB tarafından yapılan bir araştırmada insanımızın okumama sebepleri 8 farklı başlık altında sıralanmıştır. Bil okulları olarak bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak ilkokul çağından üniversiteye kadar her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırmayı misyon ediniyoruz. Bu projede MEB müfredatı ile uyumlu Türk ve Dünya klasikleri Türk Dili ve Edebiyatı zümremiz önderliğinde okutulmaktadır.”

“HAYAL ETTİĞİN GELECEĞE BİR ADIM DAHA YAKLAŞ!”