TurkCoder.TK
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ | Ataşehir Bil Anadolu Lisesi
+90 216 3151517-18

Sosyal Medyada Biz}

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
İnsanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri için...

İnsanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri için davranışların temelinde yatan değerlerin kazanılması oldukça önemlidir. Bu davranışların erken çocukluk döneminde kazandırılması gerekmektedir.Okul öncesi dönemde alınan eğitimin çocukların gelecekteki kişilik yapısına büyük ölçüde etkisi olacağından bu dönemin en doğru ve en verimli geçirilmesi gerekir.Çocukların sosyal gelişimlerinde oldukça önemli bir yere sahip olan sosyal beceri, sosyal gelişim ve problem çözme becerilerini kazanmada kritik ve duyarlı oldukları dönem okul öncesi dönemdir. Sosyal gelişim özelliklerini kazanmış okul öncesi çağındaki çocuklar, akademik ve kişiler arası ilişkilerde daha başarılı olmakta; ailesi, akranları ve öğretmenleri ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmektedir.Çocuklarımızın kişilik gelişiminin sağlıklı bir biçimde oluşması ve toplumla uyumlu birer birey olmalarında değerler eğitiminin önemli bir yeri bulunmaktadır.Okul öncesi dönemde çocuklara sevgi, saygı, arkadaşlık, yardımlaşma-paylaşma, tutumluluk, hoşgörü, sorumluluk, iş birliği, barış gibi değerlerimiz çeşitli etkinliklerle verilerek çocukların bu değerleri benimsemeleri ve kişiliklerinin gelişmesine temel oluşturması sağlanmaktadır.Değerler eğitimiyle çocuklar, tutum ve davranışlarını iyi bir şekilde yürütebileceklerdir. Yaşadığı toplum tarafından kabul görebilecek, hayata olumlu bakabilecek, sorumluluklarını yerine getirebilecek, empati kurabilecek, sağlıklı bir kişilik sergileyen bireyler olarak yetişeceklerdir.Hareketlerini, duygularını ve düşüncelerini yönetme yeteneği kazanmış olan çocuklar; kendilerini iyi tanıyabilmekte ve davranış kontrolünü sağlayabilmekte, bütün enerjilerini belli hedeflere harcayabilmektedirler. Böylece hayatları uyum içinde olabilmektedir.

Büşra ŞAHİN

BİL Koleji Anaokul Koordinatörü

25 Temmuz 2018
1.861 kez görüntülendi